Skip to main content
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Επιλογή Συνεργατών με Α.Π. 5243/28.12.2022 και 5257/20.01.2023
στις 05/05/2023

Το ΔΣ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών (ΠΟΒΑΣ) στην από 04/05/2023 Συνεδρίαση ενέκρινε το πρακτικό της Επιτροπής Επιλογής υποψηφίων (όπως συγκροτήθηκε και ορίστηκε με την από 20/01/2023 Απόφαση του ΔΣ της ΠΟΒΑΣ) για την επιλογή συνεργατών / έκτακτου προσωπικού για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Διαχείριση, παρακολούθηση και δημοσιότητα» της Πράξης με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την ΠΟΒΑΣ» με MIS: 5035140.