Skip to main content

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΣ

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η Π.Ο.Β.Α.Σ;

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών (ΠΟΒΑΣ) είναι Δευτεροβάθμια Συνδικαλιστική Οργάνωση και ιδρύθηκε με σκοπό την καλλιέργεια και τη διάδοση του συνδικαλιστικού πνεύματος, τη διεκδίκηση κοινών συμφερόντων, την ενθάρρυνση συνεργασίας μεταξύ των μελών της και την επίλυση των προβλημάτων του κλάδου των κατασκευών αλουμινίου και σιδήρου.

Σε πνεύμα αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας η Ομοσπονδία έχει επιτύχει σε σημαντικό βαθμό τους στόχους της και συνεχίζει δυναμικά το έργο της, δίνοντας το "παρών" σε κάθε εξέλιξη του κλάδου.

Η Π.Ο.Β.Α.Σ. ΣΗΜΕΡΑ

Η ΠΟΒΑΣ ιδρύθηκε στις 27/09/1998 στο Ηράκλειο Κρήτης και τα πρώτα σωματεία μέλη της ΠΟΒΑΣ ήταν της Θεσσαλονίκης, του Βόλου, του Ηρακλείου, της Λάρισας, της Κατερίνης, της Κοζάνης, της Κέρκυρας, της Αθήνας και της Νίκαιας. Σήμερα η Ομοσπονδία έχει ως μέλη 26 πρωτοβάθμια σωματεία, τα οποία βρίσκονται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια. Η έδρα της Ομοσπονδίας βρίσκεται στην Αθήνα.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ

Μέλη της Ομοσπονδίας γίνονται οι νόμιμα λειτουργούντες πρωτοβάθμιες επαγγελματικές Οργανώσεις (ενώσεις) που έχουν ως μέλη τους φυσικά πρόσωπα, που ασκούν το επάγγελμα του βιοτέχνη αλουμινοσιδηροκατασκευαστή, όπως επίσης και μη αμιγή σωματεία που σαν βάση όμως έχουν αλουμινοσιδηροκατασκευαστές.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΠΑΓΙΑΤΗΣ
Πρόεδρος

ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ
Α΄ Αντιπρόεδρος

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ
Β΄ Αντιπρόεδρος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑΣ
Γ΄ Αντιπρόεδρος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ
Γεν. Γραμματέας

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΟΛΙΔΑΚΗΣ
Ταμίας

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΛΙΟΣ
Αναπληρωτής Ταμίας

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΑΚΗΣ
Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας

ΘΩΜΑΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων

Μέλη: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΨΑΛΙΔΑΚΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ

Αντιπρόσωπος στην Τριτοβάθμια Οργάνωση (ΓΣΕΒΕΕ): ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΠΑΓΙΑΤΗΣ

Ελεγκτική Επιτροπή: ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ

Γραμματεία Διοίκησης: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ​

Η πιστοποίηση του επαγγέλματος είναι κάτι που συζητείται και ζητείται από όλους του επαγγελματίες, καθώς ο κλάδος είναι ανοχύρωτος και δεν υπάρχει αναγνώριση του σωστού επαγγελματία. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης και αναγνώρισης του επαγγέλματος με ταυτόχρονο προσδιορισμό των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του κατασκευαστή είναι άμεση προτεραιότητα για την ΠΟΒΑΣ.

2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ (CLUSTER)

Η ανάγκη προσαρμογής στον παγκόσμιο ανταγωνισμό αλλά και οι σημαντικές δυσχέρειες του εγχώριου οικονομικού περιβάλλοντος, καθιστούν την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ ΜΜΕ ως τη σημαντικότερη κίνηση που μπορεί να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξή τους.

Ο συνεργατικός σχηματισμός θα μπορούσε να ασχοληθεί με τη δημιουργία φορέα ο οποίος θα ασχολείται με θέματα πιστοποίησης προϊόντων, έκδοσης τεχνικών προδιαγραφών, παροχή τεχνικών συμβουλών – πραγματογνωμοσυνών, πιστοποίηση συστημάτων ποιότητας και συστημάτων ελέγχου παραγωγής, δημιουργία νέων καινοτόμων προϊόντων και στην προώθηση των προϊόντων σε αγορές του εξωτερικού.

3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

Λόγω των σημαντικών εξελίξεων (Σήμανση CE & Κανονισμός 305/2011) που υπάρχουν στον κλάδο αλλά και των επερχόμενων αλλαγών στο πλαίσιο της εξοικονόμησης ενέργειας που προσφέρουν τα κουφώματα (αναθεώρηση του ΚΕΝΑΚ, Eco Labeling κ.α), η ΠΟΒΑΣ πιστεύει ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει συνεχής επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού.

4. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ

Πολλά προβλήματα του κλάδου οφείλονται στη μη εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου, κάτι που βοηθάει και τον αθέμιτο ανταγωνισμό. Σκοπός της ΠΟΒΑΣ είναι να ενισχυθεί το θεσμικό πλαίσιο, τόσο για το ανθρώπινο δυναμικό (πιστοποιήσεις ανθρώπινου δυναμικού), όσο και για τα προϊόντα (σήμανση CE, ενεργειακή απόδοση) του κλάδου. Επίσης ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στην εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου από τα αρμόδια όργανα της πολιτείας έτσι ώστε να μπει τάξη στον κλάδο και να σταματήσουν τα φαινόμενα του αθέμιτου ανταγωνισμού. Σημαντικό θεωρείται και η ενημέρωση των Μηχανικών – Ενεργειακών Επιθεωρητών για τα προϊόντα που παράγουν οι επιχειρήσεις του κλάδου, καθώς και τις Νομικές απαιτήσεις επί αυτών (σήμανση CE).

5. ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Τα προγράμματα επιδότησης για την εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της αντικατάστασης κουφωμάτων σε υφιστάμενες κατασκευές, μπορούν να αποτελέσουν ένα μοχλό σταθεροποίησης και ανάπτυξης του κλάδου για τα επόμενα έτη. Σκοπός της ΠΟΒΑΣ είναι να εργαστεί με όλες της τις δυνάμεις προς αυτή την κατεύθυνση, καταβάλλοντας ιδιαίτερες προσπάθειες για την ενίσχυση του ρόλου των κουφωμάτων εντός αυτών των προγραμμάτων.

6. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΕΣΠΑ

Ενίσχυση του κλάδου και της Ομοσπονδίας μέσω της συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα ως partners (π.χ. Erasmus+, HORIZON) σε συνεργασία με άλλους φορείς όπως π.χ. το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, το ΚΑΠΕ, τμήματα ΑΕΙ-ΤΕΙ, Ερευνητικά Εργαστήρια.

Συμμετοχή σε προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ σε συνεργασία με το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (παροχή τεχνικής βοήθειας, κατάρτιση και πιστοποίηση προσόντων, στοχευμένες δράσεις οικονομικής ενίσχυσης επιχειρήσεων του κλάδου)

ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

  • Δημιουργία Φορέα ο οποίος θα ασχολείται με εργαστηριακές δοκιμές, τεχνικές προδιαγραφές κλπ

  • Προσπάθεια αύξησης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων μέσω οργάνωσης επιχειρηματικών αποστολών και συμμετοχής σε εκθέσεις

  • Ενημέρωση των μελών για τις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου (Κανονισμός 305/2011, Eco-design Directive κλπ)

  • Διεξαγωγή σεμιναρίων, ημερίδων κλπ σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας για ενημέρωση τόσο των κατασκευαστών, όσο και του τεχνικού κόσμου (π.χ. μηχανικοί, ενεργειακοί επιθεωρητές κλπ)

  • Συμμετοχή σε επιτροπές και προάσπιση των συμφερόντων του κλάδου στην προσπάθεια που γίνεται για την αναβάθμιση του ΚΕΝΑΚ

  • Συμμετοχή σε επιτροπές και προάσπιση των συμφερόντων του κλάδου στα χρηματοδοτούμενα προγράμματα Εξοικονόμησης Ενέργειας

  • Συμμετοχή σε επιτροπές και προάσπιση των συμφερόντων του κλάδου για την πιστοποίηση του επαγγέλματος (Κατασκευαστής Δομικών Προϊόντων Αλουμινίου & Σιδήρου)