Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΒΑΣ

Πρόεδρος
Θεόφιλος Παγιάτης 
Α΄Αντιπρόεδρος
Λάζαρος Ασλανίδης 
Β' Αντιπρόεδρος
Αλέξανδρος Δημόπουλος
Γ' Αντιπρόεδρος
Παναγιώτης Πορτοκαλίδης 
Γεν. Γραμματέας
Χρήστος Παπαευθυμίου
Ταμίας
Ζήσης Ζιώγας
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων
Ξανθόπουλος Χρήστος
Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας
Στυλιανός Καλαφατάκης
Αναπληρωτής Ταμίας
Παντελής Σολιδάκης
Μέλη
Θωμάς Δημόπουλος
Βασίλειος Ντέρας
Αντιπρόσωπος στην Τριτοβάθμια Οργάνωση ΓΣΕΒΕΕ
Θεόφιλος Παγιάτης
Ελεγκτική Επιτροπή
Γκαραγκούνης Χρήστος
Πλαστάρας Ελευθέριος
Βουτζαλής Γεώργιος