Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΒΑΣ

Πρόεδρος
Θεόφιλος Παγιάτης [Σωματείο Νίκαιας]
Α΄Αντιπρόεδρος
Σπύρος Δημητριάδης [Σωματείο Σερρών]
Β' Αντιπρόεδρος
Παναγιώτης Πορτοκαλίδης [Σωματείο Θεσσαλονίκης]
Γεν. Γραμματέας
Αναστάσιος Αθανασόπουλος [Σωματείο Αργολίδας]
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων
Παπαευθυμίου Χρήστος [Σωματείο Τρικάλων]
Μέλος του Προεδρείου
Βασίλης Ντέρας [Σωματείο Αθήνας]
Αναπλ. Γραμματέας
Θωμάς Παπαδόπουλος [Σωματείο Κοζάνης]
Αναπλ. Ταμίας
Λάζαρος Ασλανίδης [Σωματείο Βέροιας]
Μέλη
Βασίλης Νικολέτας [Σωματείο Αιτωλοακαρνανίας]
Αλέξανδρος Δημόπουλος [Σωματείο Βόλου]
Σπύρος Δεμίρης [Σωματείο Λάρισας]
Αντιπρόσωπος στην Τριτοβάθμια Οργάνωση ΓΣΕΒΕΕ
Θεόφιλος Παγιάτης [Σωματείο Νίκαιας]
Ελεγκτική Επιτροπή
Δημήτριος Αρβανίτης [Σωματείο Βόλου]
Κωνσταντίνος Πελεκούδας [Σωματείο Βόλου]
Δημήτριος Τοκμακίδης [Σωματείο Κοζάνης]