ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Τρίτη Συνάντηση της Εθνικής Τεχνικής Επιτροπής Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών

on .

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 3η Συνάντηση της Εθνικής Τεχνικής Επιτροπής Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών , στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος στις 4 Νοεμβρίου 2015, στο πλαίσιο του προγράμματος UPSWINGBUILDUPSKILLS.