Συνάντηση Διαβούλευσης στο ΤΕΕ

on .

Συνάντηση Διαβούλευσης στο ΤΕΕ με θέμα : χρηματοδοτικά εργαλεία, κίνητρα και άλλα μέτρα υποστήριξης των εργαζομένων στον κατασκευαστικό κλάδο.