Υλοποίηση Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης

on .

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών «ΠΟΒΑΣ» ανακοινώνει την υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-25) του ΟΑΕΔ έτους 2014 στην Νίκαια

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

on .

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών «ΠΟΒΑΣ» ανακοινώνει την υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-25) του ΟΑΕΔ έτους 2014 στην Νίκαια.

Η ΠΟΒΑΣ συμμετέχει στο Έργο Αναθεώρησης του ΚΕΝΑΚ με την πρωτοβουλία των Φορέων της Αγοράς

on .

Την Κυριακή 27/04 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των φορέων της αγοράς στο αμφιθέατρο της ΓΣΕΒΕΕ με θέμα την ενημέρωση για το έργο «Τεχνο-οικονομική Μελέτη Βέλτιστων Απαιτήσεων Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» .