Κατάρτιση ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

on .

Κύκλος σεμιναρίων τεχνικής επαγγελματικής κατάρτισης για εργοδότες κατασκευαστές και αυτοαπασχολούμενους , με στόχο την Πιστοποίηση του επαγγέλματος .

Υλοποίηση Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης

on .

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών «ΠΟΒΑΣ» ανακοινώνει την υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-25) του ΟΑΕΔ έτους 2014 στην Νίκαια

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

on .

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών «ΠΟΒΑΣ» ανακοινώνει την υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-25) του ΟΑΕΔ έτους 2014 στην Νίκαια.