Συμμετοχή της ΠΟΒΑΣ στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα METVET ERASMUS+

on .

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Κατασκευαστών Αλουμινίου και Σιδήρου, συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Έργο METVETτο οποίο εντάσσεται στη Βασική Δράση 3 (KA3) του ERASMUS+ «JointQualificationsinVocationalEducationandTraining (VET)».

Σεμινάριο ΠΟΒΑΣ FPC στο Αγρίνιο

on .

Το Σάββατο 17 Νοεμβρίου το Σωματείο Σιδηροαλουμινοκατασκευαστών Ν. Αιτωλοακαρνανίας πραγματοποίησε σε συνεργασία με την ΠΟΒΑΣ ενημερωτικό σεμινάριο για το σύστημα ελέγχου παραγωγής ΠΟΒΑΣ FPC, τα πιστοποιητικά πατζουριών, καθώς και για το πρόγραμμα Εξοικονόμηση ΙΙ.

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ

on .

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ

στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ ΚΑ3 “JointHigherVETCourseintheMetalSector

 

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΟΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ (ΠΟΒΑΣ) συμμετέχει στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ ΚΑ3 “Joint Higher VET Course in the Metal Sector”.

Έχοντας υπόψη την από 26-01-2019 Απόφαση του Δ.Σ., η Ομοσπονδία απευθύνει πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου με φυσικό πρόσωπο, προκειμένου να παράσχει υπηρεσίες ως επιστημονικό στέλεχος για την υλοποίηση των πακέτων εργασίας 2 και 3 του ανωτέρω έργου.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων  μέχρι και την Πέμπτη 28/03/2019 και ώρα 14:00 στην διεύθυνση: ΠΟΒΑΣ, Καποδιστρίου 24, Πλατεία Κάνιγγος, 10682 Αθήνα.  

Βρείτε το σχετικό αρχείο: εδώ