7ο Συνέδριο Κατασκευαστών της ΠΟΒΑΣ

on .

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών κατασκευαστών Αλουμινίου και Σιδήρου (ΠΟΒΑΣ) συνεχίζοντας τις δράσεις της και στα πλαίσια των προγραμματισμένων εκδηλώσεών της, διοργάνωσε το 7ο Συνέδριο κατασκευαστών κορυφαίο γεγονός του κλάδου, σε συνεργασία με το δυναμικό Σωματείο Μηχανοσιδηρουργών και Αλουμινοκατασκευαστών Νομού Τρικάλων και τις εταιρείες Profilmedia & Profilgroup, οι οποίες ανέλαβαν την Οργανωτική υποστήριξη με απόλυτη επιτυχία.

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα (Β’ κύκλος)»

on .

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΟΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ (ΠΟΒΑΣ) θα υποβάλει πρόταση για την ένταξη και χρηματοδότηση έργου (Πράξης) που αφορά στην «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα», στο πλαίσιο της υπ. Αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 5788/1873/Α3/21-09-2018 Πρόσκλησης (α/α ΟΠΣ 3319 και κωδικό 110) προς δυνητικούς δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 02 και 02Σ του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα (Β’ κύκλος)».