Νέο δανειοδοτικό προϊόν παροχής κεφαλαίων κίνησης, με πλήρη επιδότηση επιτοκίου, από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

on .

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων για την στήριξη των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία του Covid-19,