Σημαντική ενημέρωση για την έκπτωση ενοικίου 40%

Γράφτηκε από τον/την Povas on . Posted in Blog

Σημαντική διευκρίνιση προς τους ενοικιαστές επαγγελματικών χώρων σχετικά με την μείωση του ενοικίου που προβλέπεται από την απόφαση : 12271/Δ1.4607/30.03.2020 όπως αυτή αναγράφεται στο ΦΕΚΒ 1131/ 2.4.2020.

 

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει εφόσον είναι σύννομο το αίτημα των ενοικιαστών, να προηγηθεί υπεύθυνη δήλωση στην πλατφόρμα ΕΡΓΑΝΗ από τους δικαιούχους για μείωση 40% του μισθώματος των μηνών Μαρτίου η Απριλίου.

Η διαδικασία υποβολής είναι υποχρεωτική, όμως απλοποιήθηκε ώστε να μπορεί οποιοσδήποτε χρησιμοποιώντας το ΑΦΜ του να δηλώσει στην ΕΡΓΑΝΗ το συγκεκριμένο αίτημα.

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η όλη διαδικασία και αποδεικνύεται στους εκμισθωτές το δικαίωμα της συγκεκριμένης έκπτωσης, με βάση τη συγκεκριμένη απόφαση που περιγράφεται στο ΦΕΚΒ 1131/ 2.4.2020 και γίνεται σαφές ότι οι μισθωτές είναι υπόχρεοι για την συγκεκριμένη δήλωση στην Εργάνη ως δικαιούχοι μείωσης μισθώματος.

Σε διαφορετική περίπτωση το αίτημα για μείωση δεν είναι νόμιμο.