Οδηγός για την επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας

Γράφτηκε από τον/την Povas on . Posted in Blog

Σας παραθέτουμε κάποιες χρήσιμες πληροφορίες από την διαδικτυακή πλατφόρμα του ΕΦΚΑ, μέσω της οποίας καλούνται οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι να επιλέξουν ελεύθερα την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία θα ενταχθούν για το τρέχον έτος.

Η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 13 Μαρτίου του 2020.

Αποσυνδέεται ο υπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών από το δηλωθέν εισόδημα και δημιουργούνται 7 νέες ασφαλιστικές κατηγορίες, από τις οποίες η μία είναι ειδική κατηγορία και απευθύνεται μόνο σε νέους επαγγελματίες για τα πέντε πρώτα έτη ασφάλισής τους.

Η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας είναι υποχρεωτική και σε περίπτωση που δεν γίνει επιλογή από τον ενδιαφερόμενο θα καταταχθεί υποχρεωτικά στην 1η ασφαλιστική κατηγορία.

Ασφαλιστική κατηγορία θα μπορεί να επιλέγει ο ασφαλισμένος για κάθε χρόνο ασφάλισης ξεχωριστά στην αρχή κάθε έτους.

Αφού λοιπόν μπείτε στην πλατφόρμα και ενημερωθείτε και λάβετε την απόφαση για την ένταξή σας σε κάποια ασφαλιστική κατηγορία ανάλογα με τις δυνατότητές σας και την σύνταξη που θέλετε να λάβετε, θα κάνετε υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης που υπάρχει στο σύστημα. Για τη διαδικασία θα χρειαστείτε τους κωδικούς του taxis και τον ΑΜΚΑ προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση των στοιχείων σας και να μπορείτε να προχωρήσετε στα επόμενα βήματα.

Όπως αναφέρθηκε η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας θα γίνεται κατ’ έτος και οι εισφορές θα είναι μηνιαίες και θα καταβάλλονται έως το τέλος του επόμενου μήνα. Οι πληρωμές μπορούν να πραγματοποιούνται μέσα από το τραπεζικό σύστημα και τα ελληνικά ταχυδρομεία όπως και με εντολές ή άμεσες χρεώσεις μέσω τραπεζικών λογαριασμών με ηλεκτρονική διαχείριση.