ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ / ΕΡΕΥΝΗΤΗ

Γράφτηκε από τον/την Povas on . Posted in Blog

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ / ΕΡΕΥΝΗΤΗ

στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ ΚΑ3 “Joint Higher VET Course in the Metal Sector” 

 

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΟΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ (ΠΟΒΑΣ) συμμετέχει στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ ΚΑ3 “Joint Higher VET Course in the Metal Sector”.

Έχοντας υπόψη την από 26-01-2019 Απόφαση του Δ.Σ., η Ομοσπονδία απευθύνει πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου με φυσικό πρόσωπο, προκειμένου να παράσχει υπηρεσίες ως στέλεχος / ερευνητής για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων  μέχρι και την Πέμπτη 28/03/2019 και ώρα 14:00 στην διεύθυνση: ΠΟΒΑΣ, Καποδιστρίου 24, Πλατεία Κάνιγγος, 10682 Αθήνα.

Βρείτε το σχετικό αρχείο: εδώ