Πιστοποίηση Επαγγελματιών Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών

Γράφτηκε από τον/την Povas on . Posted in Blog

Πιστοποίηση Επαγγελματιών Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών στις Νέες Τεχνικές Δομικών Έργων Αλουμινίου - Σιδήρου.

 

Στο πλαίσιο της πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων των κατασκευαστών ο Σύνδεσμος Μεταποιητών Μετάλλου & Παρεμφερών Υλικών Νομού Ημαθίας σε συνεργασία με την ΠΟΒΑΣ οργάνωσαν και διεξήγαγαν σεμινάριο τεχνικής κατάρτισης διάρκειας 20 ωρών στο θεματικό αντικείμενο «Νέες τεχνικές δομικών έργων αλουμινίου-σιδήρου».

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στο χρονικό διάστημα 14-23/09/2017 στη Βέροια και συμμετείχαν 21 επαγγελματίες του κλάδου. Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης ακολούθησαν εξετάσεις για την πιστοποίηση των τεχνικών προσόντων, οι οποίες διενεργήθηκαν από την TUVAUSTRIAHELLAS στις 23/09/2017.

Η συμμετοχή στη διαδικασία πιστοποίησης εκφράστηκε ως ανάγκη των επαγγελματιών και ως επιθυμία του Συνδέσμου Μεταποιητών Μετάλλου & Παρεμφερών Υλικών Νομού Ημαθίας και της ΠΟΒΑΣ, καθώς μόνο μέσω αυτής δίνεται η δυνατότητα της τυπικής αναγνώρισης των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν από την κατάρτιση.

Αποτελεί πάγια θέση της ΠΟΒΑΣ η συνέχιση του έργου και η πιστοποίηση περισσότερων συναδέλφων, έτσι ώστε να αποκτήσει ο επαγγελματίας του κλάδου όλα τα απαραίτητα εφόδια αντιμετώπισης των προκλήσεων που συναντά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον.