Σύσκεψη στο Υπουργείο Παιδείας

Γράφτηκε από τον/την Povas on . Posted in Blog

Το Επάγγελμα του Κατασκευαστή Αλουμινίου - Σιδήρου συνδέεται με την Τεχνική Εκπαίδευση

 

Έπειτα από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας στις 30/05/2017 παρουσία στελεχών του Υπουργείου (Σύμβουλος Υφυπουργού & Σχολικοί Σύμβουλοι), του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (Πρόεδρος, Γεν. Δ/ντής & Σύμβουλος) και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών (Πρόεδρος & Επιστημονικός Σύμβουλος), αποφασίστηκε η σύνδεση του επαγγέλματος του κατασκευαστή δομικών έργων αλουμινίου και σιδήρου με την Δευτεροβάθμια Τεχνική Εκπαίδευση (Επαγγελματικά Λύκεια).

Δύο ειδικότητες της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης εκδήλωσαν έντονο ενδιαφέρον να εντάξουν στα προγράμματα σπουδών μαθήματα σχετικά με τις κατασκευές αλουμινίου και σιδήρου. Οι ειδικότητες αυτές είναι ο «Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής» και ο «Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών».

Σχολικοί σύμβουλοι από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής παρουσίασαν στους ανθρώπους της ΠΟΒΑΣ τα προγράμματα σπουδών των δύο ειδικοτήτων και αναζητήθηκαν οι δυνατότητες συσχέτισης των περιεχομένων των προγραμμάτων σπουδών με τις απαιτήσεις του επαγγέλματος του κατασκευαστή δομικών έργων αλουμινίου και σιδήρου στα μαθήματα της κάθε ειδικότητας.

Μετά από πολύωρη συζήτηση και εύρεση των κοινών σημείων προσέγγισης αποφασίστηκε ότι από την ερχόμενη σχολική χρονιά (Σεπτέμβριος του 2017) θα ενταχθεί μάθημα για τις κατασκευές αλουμινίου στο πλαίσιο της Ενισχυτικής Εργαστηριακής Εκπαίδευσης της Μαθητείας, ενώ ταυτόχρονα τελειόφοιτοι των ανωτέρω ειδικοτήτων θα εκτελέσουν τη μαθητεία τους σε επιχειρήσεις του κλάδου.

Σε επόμενο στάδιο, μετά την πιλοτική εφαρμογή, θα ενταχθεί ειδικό μάθημα αποκλειστικά για τις κατασκευές αλουμινίου – σιδήρου, στην Γ΄ τάξη των Επαγγελματικών Λυκείων για τις σχετικές ειδικότητες. Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία ειδικότητας, στην οποία το βασικό περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών θα αποτελείται από μαθήματα σχετικά με τις κατασκευές αλουμινίου και σιδήρου.

Η ΠΟΒΑΣ πιστεύει ότι η σύνδεση του επαγγέλματος με την Τεχνική Εκπαίδευση αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα τόσο για την αναβάθμιση, όσο και για την αναγνώριση και αδειοδότηση του επαγγέλματος. Η ΠΟΒΑΣ δεσμεύτηκε ότι θα υποστηρίξει την προσπάθεια με εκπαιδευτικό υλικό, παροχή επιστημονικών συμβουλών για το επάγγελμα και τις ανάγκες του, υλικοτεχνική υποδομή και εύρεση επιχειρήσεων του κλάδου οι οποίες θα δεχτούν τους πρώτους μαθητευόμενους.